keyboard_arrow_down

 

CSR, Sustainability & Responsibility

Certificeringer med mere

EU BLOMST

EU-Blomsten er EU’s officielle miljømærke. I tekstilindustrien er der fokus på mere bæredygtigt landbrug, energieffektivitet, mindre forurening i produktionsprocessen og færre farlige stoffer. Miljømærket er din garanti for, at tøjmærket med EU-Blomsten belaster miljøet så lidt som muligt. EU-blomsten sikrer, at tøjet ikke indeholder rester af pesticider og andre miljøskadelige kemikalier, at der er brugt miljøvenlige farvestoffer og at spildevand er håndteret forsvarligt.

Læs mere her

OEKO-TEX® TILTRO TIL TEKSTILEE 

STANDARD 100 by OEKO-TEX® er din garanti for, at tøjet ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer. Det er verdens førende mærkning af tekstilprodukter, der er undersøgt for sundheds- og miljøskadelige stoffer. Tøj mærket med STANDARD 100 by OEKO-TEX® er underlagt krav om pH værdi og om indhold af eksempelvis pesticider og tungmetaller i tøjet. ID® har et stort udvalg af STANDARD 100 by OEKO-TEX certificerede produkter samt STANDARD 100 by OEKO-TEX, annex 6, produktklasse 1, som stiller yderligt skærpede krav til tøjets indhold af sundheds- og miljøskadelige stoffer.

Læs mere her

BUREAU VERITAS
Bureau Veritas koncernen er i dag en af verdens største virksomheder indenfor inspektion, klassificering, rådgivning og certificering. De leverer ydelser af høj kvalitet til at hjælpe kunder med at imødekomme de voksende udfordringer for kvalitet, sikkerhed, miljøbeskyttelse og socialt ansvar.

Læs mere her

AMFORI
ID® er medlem af amfori BSCI. BSCI (Business Social Compliance Initiative) er en sammenslutning af 750 europæiske virksomheder, der har formuleret et sæt af fælles etiske spilleregler for indkøb og produktion i lande uden for EU. Det vil sige produktion, hvor der ikke foregår børnearbejde, tvangsarbejde eller nogen form for diskrimination. Garanti for at de ansattes arbejdsmiljø er sikkert samt rimelige løn- og arbejdstidsvilkår. Reglerne tager også omfattende hensyn til miljøet.

Læs mere her

ACCORD
Aftalen om Brand og Bygningssikkerhed i Bangladesh (the Accord), fra maj 2018, er en tre-årig uafhængig, juridisk bindende aftale mellem producenter, forhandlere og fagforeninger indenfor tekstilbranchen med henblik på at opbygge en sikker og sund Ready made Garment (RmG) industri i Bangladesh.

Læs mere her

GLOBAL COMPACT
ID® er medlem af Global Compact. Hos ID® ønsker vi stadig at handle ansvarligt og bidrage til en bæredygtig udvikling. Så vi er stolte af vort medlemsskab af FN’s Global Compact. Det giver os en base for at arbejde med de internationalt anerkendte konventioner om: Menneskerettigheder - Ansættelsesforhold - Miljø - Anti-korruption

Læs mere om Global Compact her  |  Læs COP rapporten her


ANSVARLIG TEKSTILPRODUKTION

Ansvarlig tekstilproduktion handler ikke om geografi

VI BESTRÆBER OS PÅ

At arbejde målrettet og løbende med CSR og kvalitet. På den måde bestræber vi os på altid at være på forkant med kundernes krav og forventninger – og fraviger aldrig vores eget enkle princip om ordentlighed.

TRE ÅRTIERS SAMARBEJDE

Vi indledte produktion i bl.a. Bangladesh allerede i 80’erne og har løbende udviklet samarbejdet med vores partnere dér. Den tætte dialog og den gensidige loyalitet har gjort det muligt at gennemføre endda meget høje krav til kvalitet, miljø og arbejdsforhold.


ID® har fra begyndelsen kun produceret på fabrikker, vi selv har besøgt. I 2006 gik vi skridtet videre og etablerede eget kontor i Dhaka, Bangladesh, så vi kan være tilstede hos vores producenter ugentligt. Det giver os et indgående kendskab til fabrikkernes arbejdsforhold og kvalitetsniveau og styrker relationerne til vores partnere.

 

KVALITETSMANUAL

Vores øvrige leverandører arbejder efter nøjagtigt samme anvisninger som vores partnere i Bangladesh. De har også modtaget kvalitetsmanualen og underskrevet kravene i de syv afsnit. Det betyder bl.a., at de sender os inspektionsrapporter, får gennemført BSCI audits og modtager besøg af Bureau Veritas.

Manualen har øje for de mennesker, som skal arbejde indenfor disse rammer. Vi var opmærksomme på at give vores samarbejdspartnere et brugbart værktøj. Et, der både stillede rimelige krav til deres indsats, og var realistisk at implementere. For i sidste ende er det kun de intentioner, som omsættes til handling, der tæller!

 

ID® CODE OF CONDUCT

ID® tager sit ansvar som tøjproducent alvorligt. Derfor har vi formuleret en ”Code
of Conduct”, der stiller klare krav til vores leverandører og samarbejdspartnere. Når
du handler med os, handler du med god samvittighed – og når dine kunder handler
med dig, kan du med sindsro anbefale vores produkter som etisk forsvarlige produkter.
Taget med udgangspunkt i FN’s Global Compact.

 

 

ID® 10 PRINCIPPER

 

 

1. Børnearbejde

ID® vil støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.

Børnearbejde

2. Arbejdstid og hvile

ID® vil overholde gældende nationale love og branchestandarder om arbejdstid, overtid, hvile og helligdage.

Arbejdstidoghvile

3. Løn og ansættelsesforhold

ID® vil støtte afskaffelse af diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

Lønogansættelse

4. Jura og love

ID® vil støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskrettigheder.

jura2

5. Forskels-behandling

ID® vil sikre, at der ikke medvirkes til krænkelser af menneske-rettighederne.

Forskelsbehandling

6. Tvangsarbejde

ID® vil støtte afskaffelse af alle former for tvangsarbejde.

 

Tvagsarbejde

7. Anti-korruption

ID® vil modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Antikorruption

8. Arbejdsmiljø

ID® vil sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø og forhindre potentielle ulykker og skader.

Arbejdsmiljø

9. Miljøbelastning

ID® vil støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer og tage initiativ til at fremme større miljæmæssige ansvarlighed.

Miljøbelastning

10. Foreningsfrihed

ID® vil opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkendte retten til kollektiv forhandling.

 

 

Foreningsfrihed

 

SE VORES
COP REPORT


 

keyboard_arrow_up